Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Trừ bớt (8 đống) (Eliminator (8 Piles)) Quy tắc ẩn sỉ<< Trừ bớt (Eliminator) | Hoàng đế (Emperor) >>

Trừ bớt (8 đống) (Eliminator (8 Piles) solitaire)

1 bộ bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: dự trữ

Hoạt cảnh: 4 cọc.
Bài không thể di chuyển tới đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Dự trữ: 8 cọc.
Bài có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Bất kỳ biểu tượng bài.
Bài không thể được di chuyển từ đây.

Đây là một biến thể của:
    Trừ bớt (Eliminator)

Sự khác biệt:
    dự trữ có 8 cọc, chứ không phải là 6, làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng.

Trừ bớt (8 đống) (Eliminator (8 Piles) solitaire)

Trừ bớt (8 đống) (Eliminator (8 Piles) solitaire)

Trừ bớt (8 đống) (Eliminator (8 Piles) solitaire)

Quay lại đầu trang