Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch

Xolitaire logo Xolitaire Xtreme logo

7 Trò chơi (miễn phí)

208 Trò chơi

Download for Android
Android

Download for Android
Android

Download for iOS
iOS

Download for iOS
iOS

Download for Mac OS
Mac OS X

Download for Mac OS
Mac OS X

Download for Windows
Windows XP / Vista / 7 / 8

Download for Windows
Windows XP / Vista / 7 / 8

Download for Windows 8
Windows 8 / RT

Download for Windows 8
Windows 8 / RT