Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Trừ bớt (Eliminator) Quy tắc ẩn sỉ<< Số tám cánh (Eight Off) | Trừ bớt (8 đống) (Eliminator (8 Piles)) >>

Trừ bớt (Eliminator solitaire)

1 bộ bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: dự trữ

Hoạt cảnh: 4 cọc.
Bài không thể di chuyển tới đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Dự trữ: 6 cọc.
Bài có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Bất kỳ biểu tượng bài.
Bài không thể được di chuyển từ đây.

Các biến thể:
    Trừ bớt (8 đống) (Eliminator (8 Piles))

Trừ bớt (Eliminator solitaire)

Trừ bớt (Eliminator solitaire)

Trừ bớt (Eliminator solitaire)

Quay lại đầu trang