Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Liễu con cúi (Will o' the Wisp) Quy tắc ẩn sỉ<< Whitehead (Whitehead) | Máy xay gió (Windmill) >>

Sự thay đổi này của "Spiderette" là bởi Morehead + Mott-Smith.

Liễu con cúi (Will o' the Wisp solitaire)

1 bộ bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 7 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Bất kỳ biểu tượng bài.
Bạn có thể chọn và di chuyển một nhóm bài có đúng trình tự. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Chứng khoán: 31 bài.
Di chuyển một bài cho mỗi cọc trong các hoạt cảnh.

Nền tảng: 4 cọc.
Bạn phải đặt một ngăn xếp 13 lá bài ở đây. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Đây là một biến thể của:
    Bé nhện (Spiderette)

Sự khác biệt:
    Các cọc hoạt cảnh có 3 bài mỗi.
    Với bài ít bị chôn vùi, khả năng chiến thắng sẽ tăng.

Liễu con cúi (Will o' the Wisp solitaire)

Liễu con cúi (Will o' the Wisp solitaire)

Liễu con cúi (Will o' the Wisp solitaire)

Quay lại đầu trang