Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Hòn đảo Capri (The Isle of Capri) Quy tắc ẩn sỉ<< Tam O 'Shanter (Tam O' Shanter) | Kẻ trộm của Ai Cập (Thieves of Egypt) >>

Hòn đảo Capri (The Isle of Capri solitaire)

2 sàn của bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 4 cọc.
Chỉ có chứng khoán có thể di chuyển bài ở đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Dự trữ: 2 cọc.
Chỉ có chứng khoán có thể di chuyển bài ở đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển bất kỳ bài.
Các bài này không thể di chuyển cho đến khi chứng khoán có sản phẩm nào. Sau đó, các bài sẽ lật qua.

Chứng khoán: 90 bài.
Di chuyển một bài cho mỗi cọc trong các hoạt cảnh.
Di chuyển một bài cho mỗi cọc trong các dự trữ. Bài bị từ chối.
Khi bạn tái chế bài cho lần cuối cùng, các bài không được đặt ở đây.

Nền tảng: 4 cọc.
Một bài được di chuyển sang cọc hàng.
Bài có thứ tự tăng dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Nền tảng: 4 cọc.
Một bài được di chuyển sang cọc hàng.
Bài có thứ tự giảm dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Bạn có thể tái chế lại bài 3 lần.
Các bài được thu thập từ đây: hoạt cảnh
Các bài được thu thập từ đây: dự trữ

Đây là một biến thể của:
    Lớn nữ công tước (Grand Duchess)

Sự khác biệt:
    Trò chơi bắt đầu với bài Ách và Già bài đã có trong nền tảng.

Hòn đảo Capri (The Isle of Capri solitaire)

Hòn đảo Capri (The Isle of Capri solitaire)

Hòn đảo Capri (The Isle of Capri solitaire)

Quay lại đầu trang