Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Nhện (Spider) Quy tắc ẩn sỉ<< Tây Ban Nha solitaire (Spanish Patience) | Nhện (1 biểu tượng) (Spider (1 Suit)) >>

Đây là một trong những trò chơi solitaire 2 tầng phổ biến nhất. Đó là một trò chơi đầy thử thách để giành chiến thắng. Các biến thể dễ dàng sử dụng chỉ có 1 hoặc 2 biểu tượng. Điều này cho phép nhiều vận động của bài.

Nhện (Spider solitaire)

2 sàn của bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 10 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Bất kỳ biểu tượng bài.
Bạn có thể chọn và di chuyển một nhóm bài có đúng trình tự. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Chứng khoán: 50 bài.
Di chuyển một bài cho mỗi cọc trong các hoạt cảnh.
Bạn không thể di chuyển bài hoạt cảnh nếu một đống có sản phẩm nào trong hoạt cảnh.

Nền tảng: 8 cọc.
Bạn phải đặt một ngăn xếp 13 lá bài ở đây. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Các biến thể:
    Nhện (1 biểu tượng) (Spider (1 Suit)) | Nhện (2 biểu tượng) (Spider (2 Suits))

Nhện (Spider solitaire)

Nhện (Spider solitaire)

Nhện (Spider solitaire)

Quay lại đầu trang