Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Con rắn (Snake) Quy tắc ẩn sỉ<< Xảo quyệt chú cáo (Sly Fox) | Người đặt vào (Somerset) >>

Chỉ hoạt cảnh đống đầu tiên nhận được bài mới từ chứng khoán. Bài ở đây sẽ tiếp tục bị chôn vùi. Đống này sẽ rắn ra như nó tiếp tục phát triển.

Con rắn (Snake solitaire)

2 sàn của bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 8 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Bất kỳ biểu tượng bài.
Bạn có thể chọn và di chuyển một nhóm bài có đúng trình tự.

Chứng khoán: 40 bài.
Di chuyển một bài vào cọc đầu tiên trong hoạt cảnh.

Nền tảng: 8 cọc.
Bài có thứ tự tăng dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Con rắn (Snake solitaire)

Con rắn (Snake solitaire)

Con rắn (Snake solitaire)

Quay lại đầu trang