Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Tiếng Nga solitaire (Russian Solitaire) Quy tắc ẩn sỉ<< Hoàng gia cotillion (Royal Cotillion) | Con bò cạp (Scorpion) >>

Còn được gọi là:
    Mẹ Klondike (Mother's Klondike)

Tiếng Nga solitaire (Russian Solitaire solitaire)

1 bộ bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 7 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.
Bạn có thể chọn và di chuyển một nhóm bài.

Nền tảng: 4 cọc.
Bài có thứ tự tăng dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Các biến thể:
    Alaska (Alaska) | Yukon (Yukon)

Tiếng Nga solitaire (Russian Solitaire solitaire)

Tiếng Nga solitaire (Russian Solitaire solitaire)

Tiếng Nga solitaire (Russian Solitaire solitaire)

Quay lại đầu trang