Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Cặp (Pairs) Quy tắc ẩn sỉ<< Paddy của thỏa thích (Paddy's Delight) | Parisienne (Parisienne) >>

Cặp (Pairs solitaire)

1 bộ bài
Mục tiêu: Hủy bỏ tất cả các bài.

Hoạt cảnh: 9 cọc.
Di chuyển một bài trên bài khác, nếu nó là cùng một số. Bất kỳ biểu tượng bài.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Chứng khoán: 43 bài.
Một bài được chuyển đến các lãng phí.
Một bài được tự động chuyển đến một đống trống trong hoạt cảnh.

Lãng phí: Vứt bỏ cọc.
Chỉ có chứng khoán có thể di chuyển bài ở đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Cặp (Pairs solitaire)

Cặp (Pairs solitaire)

Cặp (Pairs solitaire)

Quay lại đầu trang