Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Montana (Montana) Quy tắc ẩn sỉ<< Hoa hậu Milligan (Miss Milligan) | Monte Carlo (Monte Carlo) >>

Còn được gọi là:
    Trăng Xanh (BlueMoon)
    Montana Ách (Montana Aces)
    Trạm (Station)

Montana (Montana solitaire)

1 bộ bài
Mục tiêu: Sắp xếp các thẻ theo thứ tự. Biểu tượng thẻ phải được như vậy.

Thể loại: hoạt cảnh: 4 hàng, 13 cột.
Di chuyển một thẻ để một đống rỗng.
Số lượng phải cao hơn so với số bên trái.
Biểu tượng thẻ phải được như vậy.
Đống ở phía bên trái chứa số hai.
Không có gì có thể được di chuyển bên cạnh một Già.

Bạn có thể tái chế các thẻ lại 2 lần.
Thẻ tái chế được xáo trộn.

Đây là một biến thể của:
    Những khoảng trống (Gaps)

Sự khác biệt:
    Sau khi bạn đối phó lại, bốn khoảng trống sẽ được tại các địa điểm ngẫu nhiên.

Montana (Montana solitaire)

Quay lại đầu trang