Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Chung solitaire (General Patience) Quy tắc ẩn sỉ<< Cổng (Gate) | Tiếng Đức solitaire (German Patience) >>

Còn được gọi là:
    Mười ba (Thirteen)

Kiểm tra các bài trong dự trữ để giúp bạn quyết định bài để lựa chọn. Bài này sẽ trở thành số cơ sở cho nền tảng.

Chung solitaire (General Patience solitaire)

2 sàn của bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 9 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.
Một không gian trống được lấp đầy từ lãng phí.
Bạn không có thể di chuyển bài đến đây từ dự trữ.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Dự trữ: Một bài đống. 13 bài.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Chứng khoán: 81 bài.
Một bài được chuyển đến các lãng phí.

Lãng phí: Vứt bỏ cọc.
Chỉ có chứng khoán có thể di chuyển bài ở đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Nền tảng: 8 cọc.
4 bài được hiển thị. Chọn một trong các bài. Bài này sẽ trở thành bài cơ sở.
Bài có thứ tự tăng dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Bạn có thể tái chế bài một lần nữa một lần.
Các bài được thu thập từ đây: lãng phí
Sau khi bạn tái chế bài cho lần cuối cùng, bài phải được di chuyển.

Đây là một biến thể của:
    Nữ hoàng của Ý (Queen of Italy)

Sự khác biệt:
    Tất cả các tòa nhà được thực hiện bằng biểu tượng phù hợp, chứ không phải là xen kẽ màu.
    dự trữ được đưa ra 13 bài, chứ không phải 11.
    Bạn có thể giải quyết một lần nữa, nhưng trò chơi dừng lại khi bạn đạt đến một bài không sử dụng được.

Chung solitaire (General Patience solitaire)

Chung solitaire (General Patience solitaire)

Chung solitaire (General Patience solitaire)

Quay lại đầu trang