Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Rơi xuống sao (Falling Star) Quy tắc ẩn sỉ<< Hoàng đế (Emperor) | Fanny (Fanny) >>

Các bài của dự trữ đại diện cho ngôi sao phải rơi. Trò chơi đòi hỏi tất cả các ngôi sao rơi.

Rơi xuống sao (Falling Star solitaire)

2 sàn của bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 9 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Bài phải luân phiên màu sắc.
Một không gian trống được lấp đầy từ lãng phí.
Bạn không có thể di chuyển bài đến đây từ dự trữ.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Dự trữ: Một bài đống. 11 bài.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Chứng khoán: 83 bài.
Một bài được chuyển đến các lãng phí.

Lãng phí: Vứt bỏ cọc.
Chỉ có chứng khoán có thể di chuyển bài ở đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Nền tảng: 8 cọc.
Một bài được chuyển đến đây. Điều này sẽ trở thành bài cơ bản.
Bài có thứ tự tăng dần. Bài phải luân phiên màu sắc.

Đây là một biến thể của:
    Nữ hoàng của Ý (Queen of Italy)

Sự khác biệt:
    Chứ không phải là cho phép người chơi lựa chọn 4 loại bài, một bài xử lý xác định số lượng cơ sở.

Rơi xuống sao (Falling Star solitaire)

Rơi xuống sao (Falling Star solitaire)

Rơi xuống sao (Falling Star solitaire)

Quay lại đầu trang