Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Lâu đài ở Tây Ban Nha (Castles in Spain) Quy tắc ẩn sỉ<< Thảm (Carpet) | Bàn cờ (Chessboard) >>

Lâu đài ở Tây Ban Nha (Castles in Spain solitaire)

1 bộ bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 13 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Bài phải luân phiên màu sắc.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.
Bạn có thể di chuyển một bài, cộng với bài khác cho tất cả các tế bào có sản phẩm nào.

Nền tảng: 4 cọc.
Bài có thứ tự tăng dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Lâu đài ở Tây Ban Nha (Castles in Spain solitaire)

Lâu đài ở Tây Ban Nha (Castles in Spain solitaire)

Lâu đài ở Tây Ban Nha (Castles in Spain solitaire)

Quay lại đầu trang