Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Phong tỏa (Blockade) Quy tắc ẩn sỉ<< Lối đi mù quáng (Blind Alleys) | Tóc màu hung và tóc nâu (Blondes and Brunettes) >>

Phong tỏa (Blockade solitaire)

2 sàn của bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 12 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.
Bạn có thể chọn và di chuyển một nhóm bài có đúng trình tự.

Chứng khoán: 92 bài.
Di chuyển một bài cho mỗi cọc trong các hoạt cảnh.
Một bài sẽ được chuyển đến một đống trống trong hoạt cảnh.

Nền tảng: 8 cọc.
Bài có thứ tự tăng dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Phong tỏa (Blockade solitaire)

Phong tỏa (Blockade solitaire)

Phong tỏa (Blockade solitaire)

Quay lại đầu trang