Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Agnes (Agnes) Quy tắc ẩn sỉ<< Phong cầm (Accordion) | Agnes Sorel (Agnes Sorel) >>

Còn được gọi là:
    Agnes Bernauer (Agnes Bernauer)

Agnes (Agnes solitaire)

1 bộ bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 7 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Bài phải luân phiên màu sắc.
Bạn có thể chọn và di chuyển một nhóm bài.

Dự trữ: 7 cọc.
Chỉ có chứng khoán có thể di chuyển bài ở đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Chứng khoán: 16 bài.
Di chuyển một bài cho mỗi cọc trong các dự trữ.
Khi có hai lá bài còn lại, họ được chuyển giao.

Nền tảng: 4 cọc.
Một bài được chuyển đến đây. Điều này sẽ trở thành bài cơ bản.
Bài có thứ tự tăng dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Đây là một biến thể của:
    Klondike (Klondike)

Sự khác biệt:
    Một dự trữ trong bảy cọc thay thế lãng phí.
    Số lượng cơ sở được xác định theo một bài xử lý.
    Bạn không thể đối phó lại.

Các biến thể:
    Agnes Sorel (Agnes Sorel)

Agnes (Agnes solitaire)

Agnes (Agnes solitaire)

Agnes (Agnes solitaire)

Quay lại đầu trang