Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch

Xolitaire icon Xolitaire Promo

Xolitaire
Escape Division

Miễn phí

v1.0.2
43.3 MB
Apr 29, 2014
© 2013-14 Michael Sedore

Windows XP / Vista / 7 / 8

Tải về


Hướng dẫn:
  • Tải về
  • Chạy trình cài đặt
  • Chạy chương trình
  • Thưởng thức các trò chơi!


v1.0.2
- Bản dịch tiếng Đức mới (bởi Sven Dost).
- Sửa chữa nút "thông tin" (ngôn ngữ không phải tiếng Anh).
- Sửa chữa nhỏ.