Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

ਹੋਮਪੇਜ | ਡਾਉਨਲੋਡ | ਖੇਲ | ਸਹੂਲਤਾਂ | ਗੈਲਰੀ | ਸਮਰਥਨ | ਅਨੁਵਾਦ

24ਭਾਸ਼ਾਵਾਂਵਲੋਂ ਚੁਨੇਂ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀਆਂ.
languages

ਵੇਖੋ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ (ਆਕ੍ਰਿਤੀ) ਚੁਨੇਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਡਿਜਾਇਨ.
themes

ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ (ਆਕ੍ਰਿਤੀ) ਬਨਾਓ. ਵਲੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰਹੇ ਹਨ.
textures

200 ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਦਵਿਤੀਏ ਖੇਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੇਂ.
choose game

ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਲ ਲਈ 4 ਵੱਖਰਾ ਲੇਆਉਟ ਵਲੋਂ ਚੁਨੇਂ.
game layouts

ਕਈ ਆਂਕੜੇ ਹਰ ਖੇਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
stats

ਵੇਗਾਸ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਭਾਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਂਦੇ ਦਾ ਉਸਾਰੀ.
vegas stats

ਤੂੰ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜੂਮ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ. ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ (ਜਾਂ ਮਾਉਸ ਪਹਿਆ ਦਾ ਵਰਤੋ) ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰੋ.
zoom

ਬਸ ਮਜ਼ੇ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਕੈਮਰਾ ਕਾਬੂ ਸਮਾਔਜਿਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਵਲੋਂ ਖੇਲ ਵੇਖੋ.
camera

ਬੇਹੱਦ ਪੂਰਵਵਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋ. ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ.
undo

ਯਾਦ੍ਰੱਛਿਕ ਖੇਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਲ ਨੂੰਦੋਹਰਾਵਾਂ.
ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ. ਤੁਸੀ ਜਲਦੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ. (Xolitaire Xtreme)
ਨਿਰਮਿਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਬਰਾਉਜ. ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਸਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ.
ਖੇਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਵੈਕਰ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸਹੇਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹੋ.
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ, ਜਾਂ ਸਵੈਕਰ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਓ.
ਤੁਸੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਗੰਤਵਿਅ ਲਈ ਸਵੈਕਰ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ.
ਜਲਦੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਛੁਪਾਨੇ.

ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ